Nature Based Architecture (NBA)

Ontwerpen met de natuur als inspiratiebronnen en magazijn. En dan ook nog eens op een manier dat de voorraad onuitputtelijk is. Dat is nature-based architecture.

Wanneer we het hebben over Nature Based Architecture (NBA), komen er allerlei mogelijke scenario’s naar voren. Bij NBA wordt vanaf het eerste idee al rekening gehouden met de bestaande omgeving en ecosystemen. Door hier het begin mee samen te werken in plaats van er tegenin, ontstaat een ruimte die kan floreren op een natuurlijke manier. Niet alleen mensen vinden hier een plek om te wonen, werken en recreëren maar ook planten en dieren krijgen of behouden hier ruimte om te groeien. 

Er wordt niet enkel naar de omgeving gekeken, maar naar het gebruik materialen voor de bebouwing zelf. Belangrijk hierbij is dat zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van Bio-based materialen of hernieuwbare materialen die nadat zij hun doel gediend hebben op eenzelfde of andere manier hergebruikt kunnen worden. Dit vergt een andere manier van ontwerpen en uitvoeren. Een holistische aanvliegroute is hierbij de uitkomst. Immers wanneer met een brede blik naar een ontwikkeling wordt gekeken worden al deze elementen in een plan opgenomen. 

Wij kunnen particulieren en projectontwikkelaars helpen bij ontwikkelen en uitvoeren van biobases projecten. 

Vorige slide
Volgende slide
Landschap | Biobased architecture
Nature taking over
Vorige slide
Volgende slide
Landschap | Biobased architecture concept
Fashion Arena
Vorige slide
Volgende slide
Botanical foodcourt
Landschap | Biobased architecture
Vorige slide
Volgende slide
Connecting landscape
Landschap | Biobased architecture
Vorige slide
Volgende slide
For Friends and Family
Tuinontwerp | Biobased architecture
Growing Garden
Biobased architecture

Vraag een vrijblijvende offerte aan!

Bekijken welke impact The Dutch Wave nog meer maakt?

Meer weten over The Dutch Wave?

Bekijk tuinontwerp

Bekijk landschapsontwerp